O loutkohybné trupě

Loutkové divadlo

(na stránce se "pracuje")

Napřed jsme hráli loutkové Pašije. Páter Gereon nás s nimi pozval do nadějkovského kostela, potom jsme s nimi objížděli několik let i štace: Svatou Magdalénu u Jistebnice, Jistebnici, Sedlčany, Spálené Poříčí. Základem byl příslušný liturgický zpěv, hrálo se s papírmašovými metrovými javánkami nad závěsem.

 

Loutkové divadlo hrály různě odrůstající děti pro děti, se 40 centimetrovými marionetamiklasickém venkovském kukátkovém divadle. Loutky jsou dřevěné, řeže je se svými pomocníky Fikaroslav Nadějkovský, ten také sestavuje scénu, maluje, a vede představení a celou trupu. LOUTKOHYBNÁ TRUPA mnohokrát kočovala a hrála na dlažbě i v trávěLeckde, v Kovářově, Božeticích, Chyškách, Borotíně, Ratibořských Horách, Nemyšli, Smilových Horách, Táboře, Bechyni, v Budějovicích

 

Loutkohry podle premiér:

  • Loutkové pašije (1990)
  • Loutkové operetky podle Františka Voborského: Perníková chaloupka a Červená Karkulka (1999)
  • Lakomá Barka a Franta Nebojsa podle Jana Wericha (2000)
  • Bába a čert, autorská hra (2001)
  • veselém hrobaři podle Josefa a Hany Lamkových (2002)
  • Kašpárek starostou, autobiografická hra Z. F.  Černého (2003)
  • Čertův švagr podle Boženy Němcové (2004)
  • Kašpárek a čaroděj (2005)
  • Vodníkova Hanička podle Ludmily Tesařové (2006)
  • Čert a Káča podle Pavly Wenigové (2008)

 

Loutkové pašije s liturgickým tradičním zpěvem jsme hráli v letech 2000 – 2004 v Nadějkově, Jistebnici, Sepekově, Sedlčanech, Spáleném Poříčí. Není to vlastně divadlo, ale součást liturgie Květné neděle a předvádí se po kostelích. Loutky zobrazují zpěv evangelií o ukřižování Pána Ježíše. Loutky - javánky (Ježíš, Kaifáš, Pilát, tři Marie, Herodes) jsou vyrobené z papírmaše a oblečeny do kostýmů, měří asi 1 m. Loutkovodiči jsou kryti oponou, loutky mají na dlouhých tyčích, v takové výši, aby věřící viděli i ze zadních kostelních lavic. Pěli: Tomáš Gereon Biňovec, Pater Norbert, Zdeněk Černý, Šarla Kabíčková, Jitka Bendová, Eva Urbanová, Marita Veselá. Ve vedení loutek se postupně vystřídali: Pavel Dvořák, Jirka Benda, Petr a Pavel Vachovi, Mirka Dvořáková, Honza Peterka, Anežka a Jan Černých.  

rok 1999:

Loutkové operetky podle Františka Voborského: Perníková chaloupka a Červená Karkulka

Hráli: Tom Kabíček, Anežka a Jan Černí, Monika a Jitka Pincovy, Ivana Bendová. Na harmónium hrála Olinka Černá, zpívala Pavla Kabíčková a Zdeněk Černý.

 

rok 2000:

2 pohádky dle Jana Wericha:

Lakomá Barka                                                                     

Postavy : Lakomá Barka, farská kuchařka, Farář, Učitel, Učitelová, jejich děti, Kubát, hamižný sedlák, Starosta, Kašpárek.  

Franta Nebojsa

Postavy : Franta, Táta, Hostinský, Umrlci  

Obsazení v obou pohádkách:

Ivanka Bendová, Tomáš Kabíček, Anežka Černá, Jan Černý, Milan Kvasnička.

 

rok 2001: 

Baba a čert aneb histórie strašlivá z údolí Smutné (sepsal Zdeněk Fikaroslav Nadějkovský)  

Osoby a obsazení: Baba (Ivana Bendová), Čert (Tomáš Kabíček), Kašpárek (Monika Pincová), Mlynář a Čert Advokát (Jan Černý), Poustevník (Jitka Pincová), Hlas shůry (Zdeněk Černý).  Loutky vedly většinou Anežka Černá a Pavla Kabíčková.  

rok 2002: 

Josef a Hana Lamkovi: „O veselém hrobaři“ (Volně podle pohádky Jiřího Mahena)

Osoby a obsazení: Hrobař MOTYKA (Petr Vach), JANÍK, obecní sirotek (Jan Černý), HAMOUZ, sedlák (Jakub Veselý), HAMOUZOVÁ, jeho žena (Ivana Bendová), Kmotra SMRT (Monika Pincová). 

Loutky vedli: Anežka Černá a Tomáš Kabíček  

rok 2003: 

Fikaroslav Nadějkovský: Kašpárek starostou (premiéra hrůzostrašné frašky)

 

rok 2004: 

Čertův švagr  (podle Boženy Němcové)   

rok 2005: 

Kašpárek a Čaroděj (úprava starší loutkové pohádky)  

rok 2006: 

Vodníkova Hanička(podle Ludmily Tesařové)

Osoby a obsazení: Vodník (Zdeněk Černý), Hanička (Magdaléna Kabíčková), Toníček, její malý, ale statečný bratříček (Jeníček Černejch a Kuba Veselejch), Kašpárek  (Lucka Chocholatá), Matka Haničky a Toníčka (Markéta Bendová), Žáby, bludičky, ryby, koza a husy (Háďa). Loutky vodili jako vždy Anežka a Jeníček Černých.

 

rok 2007: 

Mnohokrát opakujeme loutkové operetky a Kašpárka starostou, většinou kočujeme po kraji. Tentokrát pouze rodina Černých.  

rok 2008: 

Čert a Káča(podle Pavly Wenigové)

Osoby a obsazení: Ovčák Jirka (Tom Kabíček), Káča (Markéta Bendová), Její máma (Ivana Bendová), Kněžna Miranda (I.B., Zdeněk Černý), Honzík, selský synek (Kuba Veselý), Pan správce (Z.Č.), Čert Tafriel (T.K.), Luciper (Z.Č.), Čert – vrátný (K.V.), Kašpárek (Z.Č.).

Loutky vodili Anežka a Jan Černých)

 

po roce 2009  opakujeme Lakomou Barku, Frantu Nebojsu, Loutkové operetky a Kašpárka starostou. Loutkohybná trupa přešlapuje na místě; část odrostla a jezdí do světa...

 

Zde se bude muset cosi doplnit

 

Koncem roku 2017 se loutkohybná trupa vzbudila. Začíná stěhovat zkušebnu, musí dodělat scénu a na jaře začne zkoušet. Začne osvědčenými hrami, které současné nadějkovské děti neviděly

 
TOPlist