Koncert LUDUS MUSICUS 7. října 2018

7. října 2018 zazvučel v nadějkovském kostele Nejsvětější Trojice

KOCERT K POCTĚ SVATÉHO VÁCLAVA

„ORIENTE IAM SOLE“

„KDYŽ UŽ VYCHÁZELO SLUNCE KŘESŤANSTVÍ“

 

začátek v 16 hodin

vstupné dobrovolné

 

http://www.ludusmusicus.cz/pages/ensemble.php

 

Vokálně instrumentální soubor Ludus musicus, se sídlem v Dobřichovicích u Prahy, se věnuje interpretaci vážné hudby a realizaci jevištních hudebních děl. Tvoří jej jak studenti, studentky a absolventi hudebních škol, tak i již zkušení zpěváci a instrumentalisté. Dramaturgie se zaměřuje na díla středověká, renesanční, barokní. Velkou pozornost věnuje soubor i českým autorům – Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Jakub Jan Ryba aj. Má i několik zcela ojedinělých programů, např. hudba antická, hudba čínská. Pro jednotlivá historická období používá kopií dobových nástrojů, kostýmů a odpovídající mobiliář. Při přípravě programů soubor čerpá z rozličných autentických pramenů a spolupracuje s řadou odborníků specializovaných na jednotlivá témata. Repertoár tvoří díla známá i zřídka uváděná, která se váží jak k liturgickému cyklu, tak i k světskému roku. Soubor Ludus musicus pravidelně vystupuje na hudebních festivalech a koncertních pódiích po celé České republice a účinkuje při nejrůznějších příležitostech v zahraničí. V poslední době je často zván do Francie, Německa a Nadějkova.

 
TOPlist